Handikappförbunden vill skriva om skollagen

Ingrid Burman (Foto: HSO)
75 procent av förbunden svarar att deras medlemmar påverkas negativt av skollagen.
Handikappförbunden vill att elever med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet till utbildning som andra elever.

– Enligt skollagen kan skolor idag neka att ta emot elever med omfattande funktionsnedsättning, om kommunen inte beviljar medel till extra stöd, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, i ett pressmeddelande.

Handikappförbunden har genomfört en undersökning bland medlemsförbunden. En av frågorna handlade om möjligheten att studera vid vuxenutbildningen. 75 % av medlemsförbunden svarade att deras medlemmar påverkas av inskränkningar i skollagen.

Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 12, visade på liknande resultat. Unga med funktionsnedsättning i åldern 23 till 29 år, har lägre utbildningsnivå, jämfört med unga utan funktionsnedsättning. Lägre utbildningsnivå leder till sämre jobb och en sämre ekonomisk situation. Fler unga med funktionsnedsättning är också arbetslösa.

– Möjligheten att neka en elev som har omfattande behov av särskilt stöd en plats i skolan måste bort, säger Ingrid Burman.

– Läroplanens kursplaner behöver dessutom kompletteras med skrivningar om funktionalitet och funktionsnedsättning, på samma sätt som de lyfter fram etnicitet, kön och sexuell läggning, tillägger Ingrid Burman.

Ämnen: