Författare trots dyslexi

Författare trots dyslexi
– Kanske kan det bli så att andra med läs- och skrivproblematik också vågar börja läsa och skapa med ord, skriver Hanna Kristiansson om sitt författarskap.

Hanna Kristiansson har studerat kreativt skrivande på Linnéuniversitetet. Hon har alltid velat bli författare. Hennes c-uppsats handlar om hur dyslexin påverkar hennes texter. Hennes syfte är att: “försöka bringa klarhet i varför mitt skrivande ser ut som det gör”.

I sin c-uppsats utgår Hanna från sina dikter. Hannas diktsamling heter: På jakt efter ljuset.

En sak som Hanna har upptäckt är att det är viktigt att våga be om hjälp. Även om det kan kännas jobbigt. Hon skriver:

“Jag kommer naturligtvis att be om hjälp så att det skrivna blir rätt stavat och rätt grammatiskt, eftersom det inte får vara fel. Tänk om alla förstått mina alster utan redigering.”

Några andra viktiga slutsatser är också att: a) Hon har hittat sitt eget sätt att skriva. b) Hon har blivit vän med sitt handikapp.

Hanna Kristiansson framför sin dator
Hanna Kristiansson framför sin dator
Annonser