Europeiskt projekt om lättare text

Europeiskt projekt om lättare text
Dyslexiförbundet är med i ett nystartat europeiskt projekt som heter EASIT. Projektet handlar om att göra texter lättare att läsa och förstå. I projektet ingår åtta partners från fem länder.

EASIT vill veta mer om dem som arbetar med att göra lättlästa texter. Vilken utbildning och kunskap har de? Vad behöver de lära sig mer av? Hur ser det ut i de olika länderna? EASIT ska därefter ta fram ett utbildningsmaterial.   

EASIT har ytterligare en fråga i fokus: Hur använder vi kunskapen om att göra begripliga texter till att göra begripliga filmer?   

EASIT är en förkortning för Easy Access for Social Inclusion Training. Ester Hedberg är Dyslexiförbundets representant i projektet.

Gruppbild tagen utomhus
Bild på Easits logga, stora, vita bokstäver mot blå bakgrund.
Annonser