Ett samhälle för alla

Bilden föreställer Stig Nyman
Fotograf: Christin Philipson
Regeringen måste satsa pengar på forskningsmiljöer som är inriktade på ett samhälle för alla, skriver Handikappförbundens ordförande Stig Nyman i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning.

I höstens forskningsproposition måste regeringen satsa på tvärvetenskaplig forskning med inriktning på universell utformning. Design och miljöer ska från början uformas för att fungera för alla, utan särlösningar eller särskilda anpassningar. För det krävs mer kunskap om faktorer som hindrar och främjar ett samhälle för alla. I all forskning måste funktionshinderperspektivet finnas med, menar Stig Nyman, Handikappförbunden.

Läs hela artikeln i Uppsala Nya Tidning

Ämnen:

Länkar

http://www.unt.se/asikt/debatt/inga-fler-sarlosningar-4127354.aspx