Digital läslinjal underlättar läsningen – för alla

Bild: ScreenRuler, Svensk Talteknologi
Digitala läslinjaler används av många med dyslexi. Linjalen hjälper läsaren att fokusera på rätt rad vid läsning på skärm. Ny forskning visar att den digitala läslinjalen är ett bra verktyg för alla, inte bara för personer med dyslexi.

I studien ingick 19 läsare med dyslexi och 26 läsare utan dyslexi. Forskarna undersökte deltagarnas läshastighet vid användning av tre olika sorters digitala läslinjaler, den vanliga muspekaren och inget hjälpmedel alls. Funktionerna i läslinjalerna var antingen att aktuell text var understruken, grå-markerad eller upplyst (annan text skymdes).

Undersökningen visade att 86% av läsarna fick en högre läshastighet med hjälp av läslinjal. Personer med dyslexi var mest hjälpta av den läslinjal som gråmarkerade aktuell text samt av muspekaren. De andra läsarna var mest hjälpta av att få den aktuella texten upplyst.

Den digitala läslinjalen påverkade inte läsförståelsen.

Forskningen bedrevs vid Brown University, USA, och Adobe Research.

Källa: Improving Reading Outcomes Using Digital Reading Rulers for Readers With & Without Dyslexia, Journal of Vision September 2021, Vol.21, 2650.

Text: Ester Hedberg

 

Ämnen: