Dålig prognos för arbetsmarknaden

Andelen personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga förväntas öka enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos.

Konjunkturen höjs under 2015, och det innebär en större efterfrågan på personer med rätt kompetens. Samtidigt innebär det enligt Arbetsförmedlingen att gruppen som står längst från arbetsmarknaden också blir fler.

– Det är hög tid att sjösätta Funka-utredningens förslag och att avsätta nödvändiga resurser, kommenterade Ingrid Burman, som är ordförande för Handikappförbunden.

 

Ämnen:

Länkar

Funka utredningen