"Då var tankarna ganska revolutionerande"

Bild på Lars Engqvist
Bild på Lars Engqvist
Lars Engqvist berättar om bakgrunden till den handikappolitiska handlingsplanen, som klubbades igenom när han var socialminister.

Den fick namnet ”Från patient till medborgare”, och siktade mot ett tillgängligt Sverige år 2010.

– Vi ville få en framtid där alla medborgare hade rätt till arbete, utbildning, bostad och delaktighet i samhället, säger han.

Från Läs&Skriv 2010 nr 2.

Ämnen: