Bara varannan har arbete

Bild: Shutterstock
Arbetslösheten är mycket högre bland personer med funktionsnedsättning än bland andra. Det visar statistik som Arbetsförmedlingen och SCB tagit fram.

Nyligen släpptes årets rapport om ”Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning”. Den visar att bara 55 % av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmågan har arbete. För befolkningen som helhet är det 77% som har arbete.

16 procent av svenskarna uppger att de har någon form av funktiionsnedsättning, det motsvarar nästan en miljon personer. Två procent uppger att de har dyslexi. Av dessa anser drygt 60 procent att deras arbetsförmåga är nedsatt, vilket motsvarar ungefär 80.000 svenskar. 

Rapporten visar inte på några märkbara förändringar sedan förra året. Jämfört med mätningar från år 2008 är det fler med funktionsnedsättning som har ett arbete. Samtidigt är det fler som är arbetslösa, och fler är inskrivna på arbetsmarknaden. Undersökningen omfattar personer i åldern 16 till 64 år

Källa: Arbetsförmedlingen

Ämnen: