Att få diagnos som vuxen

Vuxna kan behöva en diagnos för att få stöd i studierna. (Foto: Eva Hedberg)
Vuxna kan behöva en diagnos för att få stöd i studierna. (Foto: Eva Hedberg)
För vuxna som det gått bra för är det inte särskilt upprörande att få en dyslexidiagnos. Värre är det om man har många misslyckanden bakom sig.

Det finns många orsaker till varför vuxna låter utreda läs- och skrivförmågan. Man kanske behöver en diagnos för att få förlängd tid på högskoleprovet. Ganska ofta är det föräldrar som känner igen sig själva när barnen utreds.

– Det är en brokig skara vuxna som kommer till mig, säger Elisabeth Miske.

 

Text: Eva Hedberg

 

Läs hela artikeln i Läs & Skriv, nummer 1 2014.

 

 

Ämnen: