Aktuell bok – Att lyckas med läs- och skrivlärande i klassrummet

Catharina Tjernbergs bok Framgångsrikt läs- och skrivundervisning
Catharina Tjernbergs bok Framgångsrikt läs- och skrivundervisning
Vad gör lärare för att lyckas med läs- och skrivundervisningen? Catharina Tjernberg försöker att svara på den frågan genom att följa goda pedagoger i klassrummen.

Catharina Tjernberg beskriver i denna bok hur lärare gör när de lyckas med att lära ut läs- och skrivfärdigheter. Hon har följt lärare som har lyckats med läs- och skrivundervisning och har försökt skapa "en bro mellan teori och praktik". Genom bokens exempel från lektioner och lärarintervjuer, får läsaren en bild av hur en god pedagogik för att lära ut läsande och skrivande ser ut.

Boken försöker svara på frågorna:

  • Vad har lärarens undervisning lett till för elevernas lärande?
  • Hur arbetar läraren i klassrummet? Varför arbetar läraren på detta sätt?
  • Vilka kunskaper och erfarenheter ligger till grund för lärarens pedagogiska gestaltning?
  • Vad gör det möjligt att utveckla yrkesskickligheten?

Catharina Tjernberg är filosofie doktor i specialpedagogik. Boken är en populärvetenskaplig utgåva av hennes doktorsavhandling. Mer information om boken finns på Natur & Kulturs hemsida. Se länk finns i länklistan.

Catharina Tjernberg är även aktuell som medverkande i Utbildningsradions serie "Strategier för läsförståelsen". Se länk i länklistan.

 

 

 

 

Ämnen:

Länkar

Utbildningsradion