Webbtillgänglighet

""

Film från webbinarium

Under Dyslexiveckan 2022 hade vi ett webbinarium tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier. Se filmen.

Digital tillgänglighet

Har du svårt att använda en digital tjänst från en myndighet? Det kan gälla en webbplats eller en app. Myndigheten har en skyldighet att göra information tillgänglig för dig.

Läs upp med Microsoft Edge

Microsofts webbläsare Edge har inbyggd uppläsning av text. Du kan använda den för att läsa upp valfri hemsida eller tidningen Läs & Skriv.

Webbtillgänglighet i praktiken

Myndigheters webb och annan digital information ska vara tillgänglig. Men vad innebär det i praktiken? Hur skapar man en tillgänglig webb?
Skylt med rubriken: "När börjar webbdirektivet gälla?"

Ny lag om tillgänglighet på webben

Den 23 september 2018 börjar en ny lag om tillgänglighet på webben gälla inom hela EU. Syftet är att fler medborgare ska kunna ta del av allt innehåll på webbsidor, som finansieras av skattemedel.
Bild: Datorskärm med webbsida. En hand på tangentbordet.

Undantag kan hindra tillgänglighet på webben

EU vill att offentligt finansierad webb ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Senast i höst måste alla medlemsländer ha lagar om webbtillgänglighet. Funktionsrätt Sverige är kritiskt till det svenska lagförslaget, som innehåller otydligheter och undantag. Dyslexiförbundet ställer sig bakom kritiken.
Personer framför datorer på ett bibliotek

Lätt att söka med rätt stöd

Med rätt stöd i informationssökning på internet och på bibliotek så klarar sig personer med dyslexi bra. De hittar det som de behöver. Men utan stöd är det värre.
Bilden föreställer kvinna framför datorskärm

Äntligen tillgängligare webb

Europaparlamentet har kommit överens om ett direktiv om att göra webbplatser och mobilappar mer tillgängliga.
Framsidan av publikationen Riktlinjer för tillgänglighet

Tillgänglighet för hela samhället

Hur gör man information och samhälle tillgängliga för alla? Mydigheter för delaktighet har gett ut en skrift i ämnet som går att ladda ned gratis.

Svenskarna som inte är på internet

Sju procent av svenskarna har inte tillgång till internet. Många av dessa har en funktionsnedsättning som hindrar dem två från att vara på nätet.

Sidor

Prenumerera på