Vidareutbildning för lärare

Studiepaket för tidiga insatser

Specialpedagogiska skolmyndigheten släpper ett material för lärare till elever i årskurs F till 3 för att fånga upp elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter.

Specialpedagogik i julklapp till Sveriges lärare

Sverige får ett specialpedagogiskt lyft, med förebilder i Matematik- och Läslyftet.

Stöd för tidig upptäckt!

Skolverket har tagit fram ett nytt verktyg för att identifiera barn med läs-, skriv- eller matematiksvårigheter. Bedömningsstödet gör det enklare att se om eleverna riskerar att få svårigheter redan från årskurs 1.
Prenumerera på