Val 2022

Tecknade händer som sträcker upp skyltar i luften.

Dyslexiförbundets valfrågor 2022

Tre frågor är extra viktiga för våra medlemmar och andra med läs-, skriv- och räknesvårigheter; tidiga stödinsatser, hjälpmedel under nationella prov samt utredning och diagnos.
Ett barn utreds. Framför barnet sitter en kvinna som håller upp ett S. Texten lyder "Lika rätt till utredning".

Valet 2022: Rätt till utredning av dyslexi och dyskalkyli

Rätten till utredning är en viktig valfråga för Dyslexiförbundet.
En elev med hörlurar gör ett skolprov. Texten säger: Rättvisa nationella prov. I bilden finns också Dyslexiförbundets logga.

Valet 2022: Hjälpmedel vid nationella prov

Rättvisa nationella prov är en viktig valfråga för Dyslexiförbundet.
En lärare som hjälper sin elev. Texten i bild säger "Tidigt stöd i skolan". På bilden finns ven Dyslexiförbundets logga.

Valet 2022: Tidiga stödinsatser i skolan

Tidiga stödinsatser i skolan är en viktig valfråga för Dyslexiförbundet.

Vad vill riksdagspartierna 2022?

I september är det val. Vi har låtit riksdagspartierna svara på tre frågor om dyslexi.

Dyslexiförbundets valfrågor 2022

Inför årets val lyfter Dyslexiförbundet tre frågor som är viktiga för våra medlemmar och andra med läs-, skriv- och räknesvårigheter. De handlar om tidiga stödinsatser, hjälpmedel vid nationella prov samt utredning och diagnos.

Medlemmar väljer valfrågor

Vi frågade våra medlemmar vilka som är de viktigaste valfrågorna som vi ska driva inför valet 2022. Här är svaren som vi nu tar med oss när vi jobbar vidare med bland annat vårt valmanifest.
Prenumerera på