Val 2022

Valfrågor 2022

Inför årets val lyfter Dyslexiförbundet tre frågor som är viktiga för våra medlemmar och andra med läs-, skriv- och räknesvårigheter. De handlar om tidiga stödinsatser, hjälpmedel under nationella prov samt utredning och diagnos.

Val 2022 Utredning och diagnos av dyslexi och dyskalkyli

Inför årets val lyfter Dyslexiförbundet tre frågor som är viktiga för våra medlemmar och andra med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Den tredje frågan handlar om att alla barn och vuxna med läs-, skriv- och räknesvårigheter behöver få rätt till utredning.

Val 2022 Hjälpmedel vid nationella prov

Inför årets val lyfter Dyslexiförbundet tre frågor som är viktiga för våra medlemmar och andra med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Den andra frågan handlar om att få använda sina hjälpmedel vid nationella prov.

Valet 2022 Tidiga stödinsatser i skolan

Inför årets val lyfter Dyslexiförbundet tre frågor som är viktiga för våra medlemmar och andra med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Den första frågan handlar om rätten till tidiga stödinsatser i skolan.
Prenumerera på