Tvåspråkighet

Dyslexi hos tvåspråkiga barn leder till särskilda svårigheter

Tvåspråkiga barn med lässvårigheter har inte samma fördel av tvåspråkigheten som barn utan lässvårigheter. Det visar ny forskning.
Bild på forskaren Christina Hedman

Med rätt stöd blir tvåspråkighet en resurs

Många tvåspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter får inte rätt hjälp i skolan, menar Christina Hedman.
Maria Larsson och Reza Kormi-Nouri  Bild Eva Hedberg

Två språk ger bättre komihåg

På Örebro universitet bedrivs forskning om språk, minne och kognition. Studier visar att det finns vinster med tvåspråkighet.
Prenumerera på