Stöd Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundets samarbetspartner

Sedan 2019 arbetar Dyslexiförbundet för att få ett mer aktivt samarbete med organisationer och företag som delar våra värderingar. Med deras stöd kan vi fortsätta att göra vardagen enklare för alla som har läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Bli vår samarbetspartner

Gör en meningsfull insats! Bli vår samarbetspartner.
""

Stötta Dyslexiförbundet på Facebook

Fyller du år? Vill du fira att du är glad eller att det är jul? Du vet väl att du kan stötta Dyslexiförbundet på Facebook.
Photo by MI PHAM on Unsplash

Bråkar bokstäverna med barnen?

Skänker du en gåva till Dyslexiförbundet ökar våra möjligheter att stödja de som har läs,- skriv- och räknesvårigheter. Vi är lika tacksamma för alla gåvor – stora som små.

Räkna med oss

Skänker du en gåva till Dyslexiförbundet ökar våra möjligheter att stödja de som har dyskalkyli och svårt att räkna. Vi är lika tacksamma för alla gåvor – stora som små.

Skänk en gåva

Ger du ett bidrag till Dyslexiförbundet ökar våra möjligheter att stödja de som har läs,- skriv- och räknesvårigheter. Vi är lika tacksamma för alla gåvor – stora som små.
Prenumerera på