skrivundervisning

Flicka läser

Elever behöver bättre stöd i svenska

Lärare i svenska måste bli bättre på att vägleda eleverna till ökad läsförståelse och säkrare texthantering,
Catharina Tjernbergs bok Framgångsrikt läs- och skrivundervisning

Aktuell bok – Att lyckas med läs- och skrivlärande i klassrummet

Vad gör lärare för att lyckas med läs- och skrivundervisningen? Catharina Tjernberg försöker att svara på den frågan genom att följa goda pedagoger i klassrummen.
Prenumerera på