Självförtroende & Självkänsla

Insändare: ”Vi har alla rätt till ett blomstrande självförtroende”

”Jag skäms inte längre över min dyslexi även om jag stött på viss okunskap från omgivningen. Jag hoppas att mina erfarenheter ska få fler att våga ta igen det som vi alla är berättigad till nämligen rätten till kunskap och ett blomstrande självförtroende.”

Avslutning av självkänslakurs och föräldragrupp

Nu har vi haft avslutning på självkänslakurs och föräldragrupp och det avslutades med att föräldrar och barn spelade minigolf och bowling tillsammans och givetvis liten bit mat på det.
Idor Svensson berättar

Vad är kännetecknande för studenter med dyslexi?

Fonologiska svårigheter, nedsatt arbetsminne och stavningssvårigheter är typiska för studenter med dyslexi.
Psykolog Gunell Ingesson

”Misstron är kränkande”

Psykolog Gunnel Ingesson menar att gymnasieelever befinner sig i en sårbar ålder, då de bygger sin självkänsla.
Prenumerera på