pysparagrafen

Bild på barn i klassrum

Undantagsbestämmelsen /Pysparagrafen

Snart dags för betyg! Läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättning, om eleven har en funktionsnedsättning.

Studiepaket om pysparagrafen

Vad innebär pysparagrafen? Ett nytt studiepaket förklarar pysparagrafen i detalj.
Prenumerera på