På gång i Enköping Håbo

Ett samtal med Martin Ingvar, som kan göra en förändring.

Tänk att en liten förändring, i synen på utbildning, kan göra en stor förbättring för många elever.
 deltagare

Mediaprojektets sista utbildningsdag i Stockholm.

Ytterligare kunskap i att hantera Håbo Enköpings sida.

Verksamheten i Enköping/Håbo

Information till medlemmar i Enköpings och Håbo kommuner.
Prenumerera på