Lässvårigheter

”Elever med lässvårigheter får för lite hjälp”

112 elever från årskurs tre ingick i Birgitta Herkners forskning av barns läsförmåga. Elva av dessa elever klarade inte av att avkoda en text som var avsedd för åldersgruppen. Ändå hade åtta av dem fått godkänt i läsning på nationella provet. – Det betyder alltså att nationella provet i trean inte fångar upp elever med svårigheter att avkoda, säger hon.
Prenumerera på