Läsförståelse & lässtrategi

Bild av ett barn som läser.

Förståelse viktigast vid läsning

Den svenska dyslexirörelsen kämpar för att alla barn ska få lära sig läsa. Samtidigt kämpar vi för att alla som behöver ska få använda hjälpmedel, till exempel talsyntes och talböcker.
Bild av hörlurar

Skillnaden mellan läsförståelse och hörförståelse

Många föräldrar och lärare ringer oss på Dyslexiförbundet/Skrivknuten med frågor rörande läsförståelse/hörförståelse. Vad är den praktiska skillnaden i skolan?
Maria Levlin Foto: Per Melander, UmU

Lyssna och läsa hör ihop

Två nya avhandlingar visar på relationen mellan läsning och hörförståelse. Barn med nedsatt hörsel har liknande problem med läs- och skrivutvecklingen som barn med dyslexi.
Eva Wennås Brante

Bilder stör läsningen

Bilder är ett störande moment i läsningen för många personer med dyslexi. Ny forskning tyder på att de visst kan ha utbyte av bildinformation, men att de behöver lära mer om hur bilder ska "läsas".
Lärarnas Nyheter, om Caroline Liberg.

Tala om texten för ökad läsförståelse!

Läsforskaren Caroline Liberg uppmanar alla lärare att tala mer om texterna.
Barbro-Haglund Persson föreläser

Förvirrad debatt om nationella prov

Hur ska de nationella proven anpassas för elever med dyslexi? Dyslexiförbundet FMLS och Skolverket har olika uppfattningar. Under Dysleximässan debatterades frågan och en begreppsförvirring avslöjades.
Professor Karin Taube i talarstolen

Läsförståelsen har sjunkit hos 15-åringar i Sverige - PISA 2009

Svenska 15-åringars läsförståelse har försämrats markant mellan åren 2000 och 2009.
Monica Reichenbergs bok Vägar till läsförståelse

Språk + tänkande = sant!

Recension av Monica Reichenbergs bok Vägar till läsförståelse – testen, läsaren och samtalet.
En dam som läser för två barn i hennes knä

Hur läsförståelse grundläggs

Goda läsare klarar tidigt av att göra inferenser medan svaga läsare i regel är mycket passiva läsare, som tar sig igenom en text på ett helt mekaniskt sätt utan eftertanke säger Lena Franzèn här.
Studerande elever i klassrum

Att förstå läsförståelse

Professor Ralph Reynolds skriver om grundforskning och dess konsekvenser för undervisningen

Sidor

Prenumerera på