Lärarkonferens

Bengt-Erik Johansson på lärarkonferensen 2014 (Foto: Eva Hedberg)

Rapport från Lärarkonferensen

Dyslexiförbundet FMLS anordnade Lärarkonferens den 13 juni på ABF i Stockholm. Återkommande uppmaningar hos talare under dagen var att inte vänta på diagnoser och att inte vänta med att göra insatser.
Flicka somser glad ut

Få med alla elever på tåget!

- även de som har svårt eller inte kan sitta still. Lärarkonferens fredag 13 juni 2014.
Full Föreläsningssal

Lärarkonferens i Malmö

När siffrorna kammar noll, vad gör vi då? Lärarkonferens om matematiksvårigheter/dyskalkyli i Malmö i juni 2010. Film av Eva Christensen, Dyslexiförbundet FMLS i Malmö.
Åhörare under lärarkonferensen april 2010

Lärarkonferens för tionde gången

”När läsningen inte bär” handlar om läs- och skrivsvårigheter och riktar sig till lärare. Den tionde konferensen hölls nyligen i Stockholm. 200 lärare kom.
Prenumerera på