L&S 2020

”Dyslexi beror inte på synfel”

Synproblem kan leda till dubbelseende, huvudvärk och trötthet. Det gör läsningen svår. Därför måste personer med lässvårigheter få sina ögon undersökta. Det förklarar Agneta Rydberg, ortoptist och docent på Karolinska institutet.

Ögon och dyslexi – finns det något samband?

Orsaken till dyslexi är inte klarlagd. Men stora delar av världen har accepterat den fonologiska förklaringen av dyslexi. Vilket enkelt sagt är att dyslexi handlar om hur hjärnan bearbetar och lagrar språkljuden. Men det finns också andra teorier, till exempel om visuell dyslexi.

Kan ögonträning underlätta läsning?

Varken ögonträning eller glasögon kan bota dyslexi. Men om synen fungerar bra blir läsningen mindre mödosam. Det menar Michael Malmqvist. Han är teknisk ansvarig på ett företag som tagit fram utrustning för att träna samsyn.

Inger lyckades tack vare jävlar anamma

Känner du Inger Rålenius? I så fall är du inte ensam. Under alla år som rådgivare på Dyslexiförbundet har hon träffat tusentals personer. Hon kommer ihåg de flesta, men om du möter henne på gatan så är det inte säkert att hon känner igen dig. Hon har nämligen lite svårt att minnas ansikten.

En tidning om dyslexi och ögon

Tidningen Läs & Skriv kommer snart med ett nytt nummer. Årets sista nummer tar ett helhetsgrepp kring ögon och dyslexi. Finns det något samband mellan att ha problem med ögonen och dyslexi?

Helene blir ny rådgivare på Skrivknuten

Från och med mitten av januari har Dyslexiförbundet en ny anställd. Det är Helene Kindstedt som ska ersätta Inger Rålenius i rollen som rådgivare på Skrivknuten. Helene kommer också att ha ett övergripande ansvar för kansliet, eftersom Olov Berggren slutar som kanslichef.

Skräddarsytt stöd i utbildning

Personer med funktionsnedsättning som är arbetssökande kan beviljas ”Individuellt pedagogiskt stöd i utbildning” (IPSU) av Arbetsförmedlingen.

”Jag kunde också bli en skrivande människa”

Linnéa Krylén är barnboksförfattaren som blev expert på molnskådning. Det är inte alla som vet att Linnéa en gång behövde kämpa med läsning och stavning.

Läs & Skriv 3 2020

Det här numret av tidningen handlar förstås om allt som händer under Dyslexiveckan 5-11 oktober. En viktig del av tidningen är förstås temat: att läsa och skriva på jobbet. Trevlig läsning!

Flera kompetenser i elevhälsan ger resultat

Skollagen säger att elevhälsan ska vara tvärprofessionell. Det betyder att de som jobbar med elevernas hälsa måste ha olika kunskaper.

Sidor

Prenumerera på