L&S 2016

’’Jag lärde mig skriva på mitt första jobb’’

Journalisten Ola Sigvardsson har vunnit Stora Journalistpriset, varit chef på DN och chefredaktör på Corren. Nu sitter han på posten som Allmänhetens pressombudsman (PO). Men utan sin mammas kamp hade han inte varit där han är idag.

Larmet går!

Lundgrens hörna. Larmet går! Det har gått länge nu. Läs- och skrivfärdigheten sjunker hos unga. Det stavas PISA och PIRLS.

’’Skrivandet ger mig tid att tänka’’

Författaren Torbjörn Lundgren är en nestor på området skrivandet, läsandet och dyslexi. Han har gett ut ett tiotal egna böcker, medverkat i ytterligare några, författat skrifter och artiklar. För honom är skrivandet ett ”jävla harvande”, men samtidigt något han inte kan leva utan.
Malin Bäckström tittar på hur eleverna snabbt lägger rätt bild på rätt plats på.

Bilder som stöd i inlärningen

På Midgårdsskolan i Täby används bilder som ett alternativt sätt till inlärning. Det är bra för vissa elever och roligt för alla.
Bild föreställer Sofia Grunér. Hon har ljust hår, hon ler och ser in i kameran.

Talsyntes förbättrar läshastigheten

En talsyntes kan höja läshastigheten hos både barn och vuxna. Den kan även öka läs- förståelsen för barn. Det visar en studie som leg. logoped Sofia Grunér genomfört.

Dyslexivänlig skola – en kvalitetsstämpel

Dyslexiföreningarna i Storbritannien och Norge certifierar skolor som erbjuder bra undervisning för elever med dyslexi. För att bli ”dyslexivänlig” måste skolan upp-fylla särskilda kriterier. Skolor som uppfyller kraven är bra för alla elever.

Läsningen förändrade Elenas sätt att tänka.

Elena har lärt sig läsa på anstaltens lärcentrum. En av de första böckerna hon läste förändrade hennes sätt att tänka. Idag om någon provocerar henne fokuserar hon på något annat. Tidigare skulle hon ha reagerat genom att skrika och slåss.

Fängelsets lärcentrum kan bli en nystart

Trasig uppväxt och ofullständig skolgång. En typisk bakgrund för många som sitter i landets fängelser. Mer än hälften saknar gymnasieutbildning och en del har inte ens avslutat grundskolan. Att utbilda sig under strafftiden kan leda till nya möjligheter.

Sidor

Prenumerera på