L&S 2015 nr 3

Koppling ljud och bokstav är a och o

Lärarens uppgift är att se till att varje elev lär sig att läsa och skriva redan i lågstadiet. Men många är osäkra på hur det går till.–Att barnen får lära sig bokstävernas form och ljud är förstås a och o, menar lektor Tarja Alatalo, Högskolan i Dalarna.
Eva Collini, foto: Eva Hedberg

Nonsensord på schemat

Läsning består av avkodning och förståelse och båda delarna är i slutänden lika viktiga. Men läraren Eva Collini menar att eleverna måste bli säkra på kopplingen mellan ljud och bokstav innan man börjar med ”vanlig” läsning. Hon arbetar enligt en metod som heter Wittingmetoden.
Framsidan av boken Specialpedagogik och funktionshinder, Natur & Kultur

Ny bok om specialpedagogik och funktionshinder

Aktuella böcker: Vill du ha ett helhetsperspektiv på kopplingen mellan diagnoser och pedagogisk perspektiv? Här är boken för dig!

Matte i FK-klassen effektivt

Matematikundervisning under leksamma former redan i förskoleklassen gör det lättare för alla barn att klara matematiken i skolan. I synnerhet är det bra för barn i riskzonen för svårigheter. Det visar en studie som specialpedagog Görel Sterner genomfört i tolv förskoleklasser.

”Min drivkraft är att göra skillnad”

28-åriga Viktoria Wennberg är kommunpolitiker i Tierp. Dessutom studerar hon till en masterexamen i biokemi vid Uppsala universitet. –Jag vet att om jag kämpar och ligger i kan jag göra skillnad både för mig själv och andra. Det är min drivkraft, säger hon.

Rättvisare skola utan läxor

Det är ingen självklar sanning att man måste ha läxor i skolan. Tvärtom försöker många skolor minska antalet hemläxor. Men vad betyder detta för barn med dyslexi – de som ofta behöver lägga ner mer tid på skolarbetet än andra barn?

Tänk rätt så minns du bättre!

Har du svårt att minnas det du läser eller hör? Det är du i så fall inte ensam om. Ett råd vid all inlärning är att tänka på vad du gör medan du gör det

Omöjlig prov stoppar Tor från studier

Om det hade varit möjligt att göra högskoleprovet med talsyntes, då skulle Tor Ghai sannolikt ha studerat till psykolog eller läkare. Eller åtminstone läst enstaka högskolekurser i psykologi och neurologi. Men nu går inte det
Prenumerera på