L&S 2010 nr 5

Bild på speciallärare Ingrid Lind

Åtgärdsprogrammet ska hjälpa eleven att lära på egen hand

Om den vanliga undervisningen inte fungerar för en elev, då är skolan skyldig att hitta andra vägar för eleven att lära och redovisa sina kunskaper.
Bild på Johan Jansson och Anna-Karin Strand över läxorna

Ann-Katrin hittade nyckeln till Johans lärande

I samband med ett skolprojekt i religionskunskap upptäckte mamma Ann-Katrin att Johan har mycket lättare att lära när han får använda bildspråk.
Bild på Maria Johansson och Gunne Bergström

”Det blev blackout när jag skulle räkna”

– När jag köper ost, mjölk och smör så har jag svårt att uppskatta hur mycket det blir. Och jag vet inte hur mycket jag ska få tillbaka i växel, säger Maria Johansson.
Bild på Gunne Bergström

”Begreppet dyskalkyli är spikat och klart”

Dyskalkyli är att ha svårigheter med siffror och tal. Dessa svårigheter finns kvar även när man har tränat upp sig, de går inte bort.
Prenumerera på