Högskola Yrkeshögskola & Universitet

Insändare: ”Vi har alla rätt till ett blomstrande självförtroende”

”Jag skäms inte längre över min dyslexi även om jag stött på viss okunskap från omgivningen. Jag hoppas att mina erfarenheter ska få fler att våga ta igen det som vi alla är berättigad till nämligen rätten till kunskap och ett blomstrande självförtroende.”

"Svårt få stöd för både dyslexi och dövhet"

Studenten Annica Berlin är döv och har dyslexi. På universitetet får hon stöd i form av förlängd tid och anteckningshjälp. Hon erbjuds även inläst kurslitteratur, men den kan hon av naturliga skäl inte ta del av.

Webbinarium om stöd i studier som vuxen

9 november 18.30 blir det webbinarium för medlemmar om vilket stöd man kan få i arbetsmarknadsutbildning, på yrkeshögskola och på högskola. Dyslexiförbundet informerar även om sin undersökning om stöd på högskolan.
""

Tävling för studenter

Vinn en livslång licens för Oribi Speak ꟷ talsyntes, ordprediktion, bokstavsljudning, OCR och ordbok för Chrome/Edge. Utlottningen sker i samarbete med Oribi. Värde för Oribi Speak abonnemang är 163 kronor per år.
""

Studentenkät om stöd och hjälp

Vilket stöd får du på universitet eller högskolan? Svara på vår enkät. Vi kan sen använda era svar för att se till att ni får bättre stöd och hjälp på lärosätena.

Medel att söka för yrkeshögskolor

Jobbar du inom Yrkeshögskolan? Du vet väl att din läroanstalt kan ansöka om extra medel för att till exempel anpassa examinationer för personer med funktionsnedsättning.

Stöd på högskolan

I dagarna har vi skickat ut en enkät till landets alla högskolor och universitet. Vi ber dem berätta vilken typ av stöd de har till studenter med läs-, skriv- och räknesvårigheter.
papper och penna på skrivbord, Foto Aaron Burden on Unsplash

Högskoleprovet – det gäller vid dyslexi och dyskalkyli

Högskoleprovet är chansen för dig att komma in på den utbildning du vill. Läs om vilka anpassningar som gäller för dig med dyslexi eller dyskalkyli.

Kurslitteratur på högskolan

Plötsligt står du med en lång lista med kurslitteratur i handen. Hjälp! Vad göra som student?

Sidor

Prenumerera på