Högskola Yrkeshögskola & Universitet

""

Rapport om stöd på högskola

Många högskolestudenter med dyslexi och dyskalkyli behöver mer och bättre pedagogiskt stöd under sina studier. Det visar vår enkät som 81 studenter svarat på. I en annan enkät som vi riktade till högskolorna svarar lärosätena att många lärare inte får någon utbildning om läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Webbinarium om stöd i studier som vuxen

9 november 18.30 blir det webbinarium för medlemmar om vilket stöd man kan få i arbetsmarknadsutbildning, på yrkeshögskola och på högskola. Dyslexiförbundet informerar även om sin undersökning om stöd på högskolan.
""

Tävling för studenter

Vinn en livslång licens för Oribi Speak ꟷ talsyntes, ordprediktion, bokstavsljudning, OCR och ordbok för Chrome/Edge. Utlottningen sker i samarbete med Oribi. Värde för Oribi Speak abonnemang är 163 kronor per år.
""

Studentenkät om stöd och hjälp

Vilket stöd får du på universitet eller högskolan? Svara på vår enkät. Vi kan sen använda era svar för att se till att ni får bättre stöd och hjälp på lärosätena.

Medel att söka för yrkeshögskolor

Jobbar du inom Yrkeshögskolan? Du vet väl att din läroanstalt kan ansöka om extra medel för att till exempel anpassa examinationer för personer med funktionsnedsättning.

Stöd på högskolan

I dagarna har vi skickat ut en enkät till landets alla högskolor och universitet. Vi ber dem berätta vilken typ av stöd de har till studenter med läs-, skriv- och räknesvårigheter.
papper och penna på skrivbord, Foto Aaron Burden on Unsplash

Högskoleprovet – det gäller vid dyslexi och dyskalkyli

Högskoleprovet är chansen för dig att komma in på den utbildning du vill. Läs om vilka anpassningar som gäller för dig med dyslexi eller dyskalkyli.

Kurslitteratur på högskolan

Plötsligt står du med en lång lista med kurslitteratur i handen. Hjälp! Vad göra som student?
Finn Hedman visar en vanlig tentasal.

Tentasal för olika behov

Den som behöver en tillgänglig tentasal bör bege sig till Uppsala Universitet. Där finns en tentasal anpassad för olika behov.

Sidor

Prenumerera på