Flerspråkighet

Material för att upptäcka dyslexi hos flerspråkiga elever

Läs- och skrivsvårigheter kan vara svåra att upptäcka hos elever med flera språk. I många fall tror lärare och annan skolpersonal att det rör sig om problem med att lära sig svenska.
"Bodils trappa"

Dyslexi och flerspråkighet - en litteraturöversikt

Hur många invandrare har dyslexi? är frågan logoped Bodil Andersson tar upp i denna litteraturövesikt.
Elever vid fotbollsspel

På Islamiska skolan är alla elever flerspråkiga

Vid frukostbordet somaliska. Lunchbönen på arabiska. Mattetimmen på svenska. Sen är det lektioner i engelska och franska.
Prenumerera på