Digital utveckling

Bilden visar en del av projektets logga. Man ser spetsen på en penna och ordet "alla".

Förbundet med i Alla kan skriva

Dyslexiförbundet FMLS tar plats i styrgruppen för projektet Alla kan skriva. Projektet har som målsättning att ge fler elever en ingång till skrivandet genom digitala skrivverktyg - med fokus på elever med behov av särskilt stöd.
Person som lyssnar i lurar

Öronläs din tidning online

Flera bibliotek har en tjänst som gör att du kan öronläsa massvis av e-tidningar på svenska eller andra språk gratis.
Bild av Wikipedias logga

Bättre talsyntes i framtiden?

Wikipedia ska bli uppläst. Talsyntesen som ger texten röst, kommer att släppas som öppen källkod.
Bild från Kolibres hemsidan

Vill du bygga din egen talbokspelare?

Nu kan du bygga din egen talbokspelare. Den ideella föreningen Kolibre har tagit fram mjukvara till en talbokspelare som kan användas gratis av vem som helst.
Rapport: Digital och traditionell läsning

Digitalt och traditionellt läsande

Hur kan man få 15-åringar som läser digitalt, att börja läsa längre texter och böcker? Ny rapport funderar över skillnader och likheter mellan digitalt och traditionellt läsande.
Anneli Goode och Örjan Petersson föreläser

Daisy direkt - erfarenheter och utvärdering av låntagares egen nedladdning

Med erfarenheterna i ryggen är det lättare att gå vidare och erbjuda låntagarna att ladda ner.
Prenumerera på