Ambassadörer

Eva visar på sin iPad hur kalendern fungerar

Att utnyttja alla möjligheter i din kalender

Eva von Bahr som är ambassadör i Orden på jobbet visar gärna hur man får ut så mycket som möjligt av apparna i sin iPad.
Eva föreläser

Anpassa din iPad och iPhone för dina behov

Man behöver inte ha mycket pengar för att få tillgång till bra hjälpmedel. De finns ofta redan i mobiltelefonen. Eva von Bahr visar.
hand som håller i ett papper

"Sa tidigare att jag glömt glasögonen" - Hör vår Ambassadör i Norrbotten

Projektet "Ordet på jobbet" handlar om att ge anställda med dyslexi rätt stöd och drivs av Norrbottens dyslexiförbund där Bengt Westling är ordförande.

Kontakta någon av våra ambassadörer

Vill du boka någon med erfarenhet och kunskap om hur det är att arbeta och ha dyslexi så finns vi för dig.
tre personer deltar i ett samtal

Nu startar Orden på jobbets studiecirklar

Vill du delta i en studiecirkel om dyslexi och dyskalkyli i arbetslivet?
Ambassadörer på bild

Nu är ambassadörerna certifierade cirkelledare

Orden på jobbet har utbildat sina ambassadörer till cirkelledare hos ABF.
ambassadörer

Dyslexi i arbetslivet på konferens

Orden på jobbet höll måndagen den 27 november en mycket uppskattad konferens.
Prenumerera på