Dyslexiförbundet Sydösyta Sörmlands Extra årsmöte skjuts på framtiden

Hej! På grund av rådande corona-pandemi så skjuts Dyslexiförbundet Sydöstra Sörmlands Extra årsmöte på framtiden. Inbjudan/kallelse kommer så snart omständigheterna så tillåter

Vid frågor, kontakta
Peter Lundberg, ordförande
Mejl: peter.lundberg@dyslexi.org   
Tel: 073-678 71 21

Ämnen: