Styrelsen Sörmland

Styrelsen och övriga förtroendevalda

Ordförande och kontaktperson
Lisbeth Flodman
Tel: 073-727 16 62
Mejl: lisbeth.flodman@dyslexi.org

Vice ordförande  
Bertil Claesson

Kassör              
Agnetha Andersen

Ledamöter            
Ingela Pedersson
Peter Lundberg
                       
Ersättare     
Vakanta platser. Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta dessa                         

Revisorer        
Gustav Johansson
Ros-Mari Hensriksson                      

Revisorsersättare
Vakant
Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta den platsen  

Valberedning       
Vakanta platser. Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta den platsen

Ungdomsansvarig 
Ingela Pedersson

Studieansvarig     
Lisbeth Flodman och Ingela Pedersson

Firmatecknare
Agnetha Andersen, Bertil Claesson och Lisbeth Flodman

Medlemsregisteransvarig samt administratör för vår hemsida och vår Facebooksida
Lisbeth Flodman

Ämnen