VÄLKOMMEN! på årsmöte med Dyslexiförbundet i Eskilstuna - Onsdag den 9 mars 2022, kl. 18.00

Vi gästas av vår förbundsordförande Catrine Folcker
Vi gästas av vår förbundsordförande Catrine Folcker
Årsmötet blir på distans via Zoom. Länk mejlas till dig som anmält dig

Till medlemmar och övriga intresserade

Inbjudan / Kallelse till årsmöte

Tid: Onsdag den 9 mars, kl. 18.00

Plats: Årsmötet sker digitalt via Zoom
Zoom-länken sänds till dig som anmäler dig och
då närmre inpå årsmötet

Gäst: Dyslexiförbundet förbundsordförande, Catrine Folcker

Anmälan till och vid frågor: mejl: eskilstuna@dyslexi.org
eller på telefon: 073-727 16 62

Dagordning och övriga handlingar finns att läsa här nere på hemsidan

Verksamhetsberättelsen, Ekonomiska redovisningen samt
Revisionsberättelsen kommer framöver

Vill du få dem på mejl, meddela till mejl eskilstuna@dyslexi.org

Du som medlem är viktig och värdefull.
Så också vid vårt årsmöte, där det endast är du som medlem som kan ge styrelsen ansvarsfrihet.

 

Varmt Välkommen!

Eskilstuna 10 februari 2022
Styrelsen Dyslexiförbundet Eskilstuna /
Lisbeth Flodman, ordförande

Ämnen:

Bifogat material

Fil Inbjudan - Kallelse Årsmöte den 9 mars-2022
PDF icon Dagordning årsmöte den 9 mars-2022
PDF icon Verksamhetsberättelse och Ekonomisk redovisning 2021
PDF icon Underskriven-sida Verksamhetsberättelse 2021
PDF icon Revisionsberättelse
Fil Verksamhetsåret 2021 i bild
PDF icon Verksamhetsplan och Budget 2022