Vad gäller för barnförsäkringar när barnet har en funktionsnedsättning?

Välj rätt barnförsäkring!

Vi får många frågor om barnförsäkring och dyslexi.

Som utgångspunkt gäller att man aldrig kan försäkra en konstaterad funktionsnedsättning. Man kan endast försäkra för sådant som ej tidigare är känt.

Vad vi känner till så är det bara försäkringsbolaget Folksam där man kan få ett engångsbelopp om man har dyslexi. Under förutsätningen att försäkringen togs innan dyslexin var känd.

 

FÖRSÄKRINGSALTERNATIV

Individuell barnförsäkring (BOS)
Barnförsäkring gäller tom 25 års ålder.
Engångsbelopp 7.500 kr för tex till hjälpmedel. Man måste ha dyslexiutredning hos leg logoped.

 

Folksam Barnförsäkring med kvalificeringstid (BOSK)
Om barnet har en funktionsnedsättning, som gör att BOS ej kan tecknas, kan man hos Folksam teckna BOSK. Skillnaden att det är 6 månaders kvalificeringstid och att hushållet måste ha boendet försäkrat hos Folksam.
BOSK kan tecknas vid alla olika typer av funktionsnedsättningar, tex ADHD.
Men försäkringen gäller endast andra (nya) sjukdomar - ej det tidigare kända funktionsnedsättningen. Intressant att veta är att dyslexi kan anses vara en följdsjukdom av ADHD. Fanns ADHD eller dyslexi vid försäkringens tecknande är det således ej säkert att den gäller för dyslexi.

 

Medlemsbarn i Folksam
Kan tecknas om man är medlem i fackförbund eller handikappförbund.
Ingen hälsodeklaration krävs men det är 6 månaders karenstid för sjukdomsdelen. Olycksfallsdelen gäller på en gång.
Dyslexiförbundet som är medlem i Handikappförbunden och dess medlemmar kan således teckna "Medlemsbarn". Ett tips är att teckna denna försäkring tidigt, så fort barnet fått personnummer.

 

Vid frågor; Folksams Kundservice 0771-950 950.

Ämnen:

Länkar

Folksam barnförsäkring
Folksam Medlemsbarn
Pdf-dokument om BOSK