Populära workshopar på mässan

Johanna Kristensson en av dem som håller i workshop på Dysleximässan 2016.
Johanna Kristensson en av dem som håller i workshop på Dysleximässan 2016.
På Dysleximässan i oktober har du möjlighet att gå på en av våra nio populära workshopar. Antalet deltagare är begränsat så det är "först till kvarn" som gäller!

På våra workshopar får du chansen att i liten grupp, tillsammans med en föreläsare, gå igenom och kanske praktiskt pröva på hur en metod fungerar. Det bli lite mer "hands on" och du får stora möjligheter att ställa alla dina frågor till föreläsaren. Observera att antalet platser per workshop är begränsat till 20 stycken.

Samtliga workshopar hålls under Dysleximässan 21-22 oktober. Läs mer om mässan här!

Biljetter: 200 kr per workshop. Du köper biljetter via vår försäljning på dinkurs.se.
Biljett för privatpersoner: https://dinkurs.se/dm2016pr
Biljett för person via företag: https://dinkurs.se/dm2016fo

 

Skälla och skrälla, tur och tjur Fredag 21 oktober klockan 11.00-12.30
När man kommit en bit i sin läsutveckling och lärt sig det viktiga sambandet mellan fonem och grafem möter man alla svårigheter som är förknippade med svenska språkets ljudstridiga stavning. I TRUGS uppskattade lässpel finns nu kortlekar som gör det roligt att träna på dessa knepigheter.
Under vår workshop får du chansen att pröva de olika spelen i praktiken. Vi presenterar också hur de svenska trugsspelen har konstruerats för att på ett effektivt och roligt sätt stärka läsningen hos såväl nybörjarläsare som osäkra läsare i alla åldrar.
Föreläsare: Astrid Frylmark och Ingrid Häggström

Pröva Wittingmetoden Fredag 21 oktober klockan 11.00-12.30
– både i rollen som lärare och i rollen som elev. Workshopen leds av Wittinglärare med erfarenheter av arbete med Wittingmetoden inom flera tillämpningsområden.
Föreläsare: Ann-Katrin Åkerman, Wittingföreningen

Mattehoppet Fredag 21 oktober klockan 12.45-14.15
Mattehoppet är ett material som är avsett att stödja en strukturerad undervisning för att eleverna ska ha möjlighet att automatisera addition och subtraktion inom talområdet 0-20. Materialet kan användas i klassundervisning, specialundervisning och för ominlärning. Materialet passar också för särskolan. Varje strategi presenteras genom olika spel med stigande svårighetsgrad och varje del avslutas med ett antal arbetsblad, även de med en progression. Materialet består av fem lärarhandledningar, fem elevböcker och digitalt stöd.
Föreläsare: Susanne Lantz, Askunge

Läromedlet HELP Start i teori och praktik Fredag 21 oktober klockan 12.45-14.15
Varför blir engelskan ofta svår att läsa och skriva för elever med dyslexi? Vad kan vi göra för att hjälpa? Teoretisk bakgrund, presentation av metod och praktiska smakprov ur materialen HELP Start och HELP Light. Visning av nyheter och datorprogram.
Föreläsare: Malin Holmberg

Pilenmodellen i praktiken Fredag 21 oktober klockan 14.30-16.00
Välkommen till en workshop där du får prova pedagogiska spel i svenska och ha roligt tillsammans med andra! Välj bland olika material som följer Pilenmodellen: Bågen (Fk-åk 1), Pilen (åk 1-6), Tre Läsvärldar.
Pilenmodellen bygger på en genomtänkt pedagogisk struktur som ger trygghet för både lärare och elever. Lärare i special- och klassundervisning får verktyg för att möta varje elevs behov. Eleven lär med flera sinnen i olika arbetssätt såsom laborativa övningar, arbetsblad och dataspel. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många av läromedlen.
Föreläsare: Gunilla Persson, Caroline Rodhe-Wallström, Alfamax

Snabbkurs i nya webbaserade Lexia Provia Fredag 21 oktober klockan 14.30-16.00
Du lär dig att tilldela övningar och tester, anpassa övningar samt skapa användare/elever. Dessutom får du en demolicens så du kan testa och utvärdera programmet på egen hand. Vi har iPads till utlåning annars kan du använda egen dator/läsplatta. Välkomna!
Föreläsare: Mia Söderberg, biträdande förläggare, Sanoma Utbildning

Lär dig mer om Oribis program till dator och iPad! Fredag 21 oktober klockan 16.15-17.45
Denna workshop ger dig en djupare inblick i Oribis rättstavningsprogram Stava Rex och SpellRight samt vår talsyntes Oribi Speak for Chrome. Vi kommer också titta närmre på vår iPad-app, Oribi Writer, som ger dig rättstavningsstöd, bokstavsljudning och talsyntes. Du får konkreta tips på hur du kan använda dig av programmen i din vardag, arbetsliv och skolarbete.
Föreläsare: Johanna Kristensson, Oribi

FonoMix Mun-metoden Lördag 22 oktober klockan 10.00-11.30
Du får prova på den strukturerade och konkreta FonoMix Munmetoden och dess laborativa material med munbilder och namn på ljuden och upptäcka hur lätt och begriplig läsinlärningen blir för elever i alla åldrar från förskola till Sfi. Du får också pröva och se hur uttalet av de svenska ljuden tränas effektivt med Fono Mix-vokal- och konsonanttavla där munnarna visar ljuden. Även FonoMix-apparna prövas.
Föreläsare: Gullan Löwenbrand Jansson och Anna Larsson, Gullow förlag & utbildning

Flippa klassrummet och få med alla elever! Lördag 22 oktober klockan 10.00-11.30
Under denna workshop går vi igenom hur digitala, visuella hjälpmedel kan vara ett viktigt stöd för att skapa en inkluderande utbildning. Deltagarna kommer att ta del av goda exempel, testa att skapa sina egna läromedel och diskutera hur dessa skulle kunna hjälpa elever med dyslexi.
Föreläsare: Jenny Hägg, Sensavis

Ämnen:

Länkar

Dysleximässan 2016
Biljett till mässa och workshop för företag
Biljett till mässa och workshop för privatpersoner

Bifogat material

Microsoft Office document icon workshop_dysleximassan_2016.doc