Om språklig medvetenhet

 • TRAS - Tidig registrering av språkutveckling, Specialpedagogiskt forlag -04
 • Handbok för ljudträning (Dahlgren.Melander AB)
 • Tala ut och prata på (Lotta Juhlin) Studentlitteratut -09
 • Bedömning av språk inför skolstart (Astrid Frylmark)
 • SVAPP - kartläggning av det passiva ordförrådet hos barn i förskoleklass (de Jounge-Sturesson, Holmberg, Thelberg) Natur&Kultur -06
 • Bornholmsprojektet (Ingrid Häggström) Umeå
 • Lek vidare- fler språklekar efter Bornholmsmodellen (Häggström, Strid)
 • Fonologiska övningar (S Gustavsson, S Samuelsson) Linköpings Universitet
 • Språklekar för förskolan och lågstadiet (Mette Thile’n) Språkglädje (A Svensson) Studentlitteratur
 • Skriftspråksutveckling genom lek (Eriksen- Hagtvet) Natur & Kultur
 • Ett rikt språk (Westerlund/Segnestam)
 • Språkstimulera mera (Lindgren/Modin) Runa förlag
 • Språklekar i skolan (Astrid Frylmark)
 • Vi bygger ord (Elisabeth Arnbak) Stiftelsen Hadar
 • Ordfabriken- morfologisk arbetsbok för lärare (Merete Herrström) Alfomega
 • Mammel Mummel Babbel Bubbel- mungympa (Marianne Gröning Lindström) M G L Röst & Tal

Länkar

Språklek
Bornholmsmodellen