Om matematik och matematiksvårigheter

 • Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter (Butterworth -10) Natur&Kultur
 • Den matematiska människan - siffrornas roll i vår kultur och historia (Butterworth -00) Wahlström&Widstrand
 • Matematikundervisning som fungerar - i verkligheten (Helen Rundgren -08) Natur&Kultur
 • Viktiga ord i matematik (Eva Marand&New Leaf Education -07) Natur&Kultur
 • Dyskalkyli & Matematik (Björn Adler) NU-förlaget
 • Räknesvårigheter och lässvårigheter (Ingvar Lundberg/Görel Sterner) Natur&Kultur -06
 • Alla kan lära sig matematik (Ingrid Olsson/Margareta Forsbäck) Natur&Kultur -08
 • Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik (Sterner&Lundberg) NCM rapport 2002:2
 • Att lyckas med matematik i skolan (Olof Magne -98) Studentlitteratur
 • Matematiksvårigheter och svårigheter när det gäller koncentration i grundskolan ( -97)
 • Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter (Ann- Louise Ljungblad) Argument
 • Matematisk medvetenhet (Ann- Louise Ljungblad) Argument
 • Alla kan räkna (Fryklund, Johansson, Söderström) Fläte AB
 • Att möta barns olikheter, åtgärdsprogram och matematik (Ann Louise Ljungblad 03) Argument
 • Bra matematik för alla (Gudrun Malmer) Studentlitteratur

Länkar

NCM, Göteborgs universitet