Om läs och skrivutveckling

 

 • Framgångsrik läs- och skrivundervisning : En bro mellan teori och praktik​ (Catharina Tjernberg) -14
 • Läsningens psykologi och pedagogik (Ingvar Lundberg) -10
 • Barn läser och skriver (Louise Bjar/Astrid Frylmark) Studentlitt.-09
 • Att undervisa i läsförståelse (Barbro Westlund) Natur&Kultur -09
 • L som i läsa - M som i metod (lärarförbundet) -09
 • God skrivutveckling (Ingvar Lundberg) Natur&Kultur -08
 • God läsutveckling (Ingvar Lundberg/ Katarina Herrlin) Natur&Kultur
 • Vägar till läsförståelse (Monica Reichenberg) Natur&Kultur - 08
 • Barns tidiga läsning ( Karin Taube ) 4:e upplagan -07
 • Läsinlärning och självförtroende ( Karin Taube) -07
 • Alla kan lära sig LÄSA OCH SKRIVA (Ingvar Lundberg ) Natur&Kultur -06
 • Smart start vid LÄSSVÅRIGHETER OCH DYSLEXI ( B Andersson, L Belfrage, E Sjölund )Natur&Kultur -06
 • Läs- och skrivundervisning som fungerar (Clarissa Blomqvist/Ank Wood) Natur&Kultur -06
 • Konsten att läsa FAKTATEXTER (Ingvar Lundberg) Natur&Kultur -06
 • Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter - Metodisk handbok ( Birgit Druid Glentow )Natur&Kultur -06
 • Hur barn lär sig läsa och skriva (C Liberg) Studentlitteratur -06
 • Läsundervisning; Praktik och teorier (Jörgen Frost)
 • Nya Lusboken, en bok om läsutveckling (Birgitta Allard, Margret Rudqvist, Bo Sundblad)
 • 27 Glada Kliv, ett läs- och skrivutvecklingsschema (Ingegärd Hemmingsson)
 • Läsning och läsinlärning (Larson, Nauclér, Rudberg)
 • Läsförståelse (Lena Franzén) Gleerups/Ekelunds Förlag
 • Läkande Läsning och Skrivning + studiehäfte (Madison) Folksam
 • Språkbiten- stavelsen som byggsten (Susanne Weiner Ahlström) Bonniers
 • Svårt att läsa och skriva (Wallenkrans) Warne Förlag
 • Att behandla auditiv dyslexi medljudstimulering (Björndell)
 • Språk och läsning (Lundberg) Liber
 • Läsning och lässvårigheter (Höien/Lundberg) Natur & Kultur
 • Ett träd är ett frö som fått växa (Pelle Lindblå) Lindblå Läs- & Skrivutveckling AB

 

 • Webbplatsen Läsa & Skriva - ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Skolinspektionen. (Se länk i länklistan)

Länkar

Webbplatsen lm Läsa & Skriva SCIRA
Se vår Webshop många bra böcker och infomaterial .