Om att läsa på många sätt: För Barn

Detta är en av flera filmer från Länsbibliotek väst som visar alternativa sätt att läsa. http://www.omspecialmedia.se