Läs upp med Microsoft Edge

Första bilden visar hur du öppnar talsyntesen i Microsoft Edge.
Microsofts webbläsare Edge har inbyggd uppläsning av text. Du kan använda den för att läsa upp valfri hemsida eller tidningen Läs & Skriv.

Microsoft Edge är gratis och har en inbyggd talsyntes. Med talsyntesen kan du få all text uppläst för dig.

Vill du läsa vår tidning Läs & Skriv så kan du öppna pdf-filen i din webbläsare och få den uppläst. Som medlem och prenumerant har du tillgång till pdf-filen.

Så här gör du:

  1. Öppna Microsoft Edge.
  2. Öppna valfri sida. Om du vill läsa tidningen så öppnar du den i webbläsaren.
  3. Klicka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren. (Se 1. i första bilden ovan.)
  4. Klicka på "Läs upp" i menyn som öppnas. (Se 2. i första bilden ovan.)
  5. Läsfönstret öppnas. Högst upp ser du start- och stopp-knapp. (Se A i andra bilden ovan).
    Uppläsningen startas direkt och det som läses upp är markerat. (Se B. i andra bilden ovan).

Trevlig läsning!

Ämnen: