Kolla in vår uppdaterade applista!

Bild: Ida Vestberg
Förutom appar hittar du i 2021 års uppdatering även program till datorn i vår lista på användbara mobilappar och datorprogram.

Listan är framtagen efter en enkätundersökning och intervju kring vilka appar och program personer med läs-, skriv, och räknesvårigheter föredrar. Den är uppdelad i olika kategorier, beroende på vilket hjälpmedel du söker. Den är även uppdelad efter enhet och plattform. Läs eller ladda ner listan. (Länk till dyslexi.org).

Arbetet är utfört av Ida Vestberg, som praktiserat på Dyslexiförbundet under hösten 2021.

 

Ämnen: