Kan apparna revolutionera pedagogiken?

De senaste två åren har inneburit en explosion av appar. Alla verktyg som den som har dyslexi behöver finns där, menar Idor Svensson.

På Linnéuniversitetet i Växjö har man startat ett forskningsprojekt för att ta reda på hur de olika programmen som idag finns tillgängliga som appar på mobiltelefonen kan användas för elever som har läs- och skrivsvårigheter. Lektor Idor Svenson leder projektet som pågår på ett antal skolor runt om i landet.

Ämnen: