Hjälp vid pedagogisk utredning

Bra pedagogiska utredningar är a och o för att upptäcka och hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Under Dysleximässan 2015 berättar Bertil Löfdahl om hur en bra utredning går till. Se vårt filmade sammandrag.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har tagit fram ett stödmaterial för ökad likvärdighet och kvalitet vid pedagogiska utredningar av läs- och skrivsvårigheter. SPSM:s Bertil Löfdahl förklarar bland annat att en bra utredning består av två lika viktiga delar, kartläggning och bedömning med förslag på åtgärder. 

Ämnen:

Relaterade artiklar

Lyckad Dysleximässa 2015
Får du också "dyssebryt"?
Mässan på video

Länkar

Stödmaterialet hos SPSM