Dyslexi och Musik

Svävande noter
Svävande noter
Vilka samband finns mellan dyslexi och musicerande?

På vilket sätt inverkar dyslexin på musikens område?
Är det en last eller en gåva, eller en kombination kanske?
Susanna Cederquist har själv dyslexi och är musiklärare.

"Jag kan inte tänka platt, hur påverkar det mitt musicerande?"

- Nyfiken? Läs mer på:

https://www.susannacederquist.com/

Ämnen: