Daisy direkt - erfarenheter och utvärdering av låntagares egen nedladdning

Med erfarenheterna i ryggen är det lättare att gå vidare och erbjuda låntagarna att ladda ner.

Folkbibliotek direkt var ett pilotprojekt där 80 personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi fick testa så kallad direktnedladdning. Möjligheten till direktnedladdning är idag det enklaste sättet att få tillgång till och läsa talböcker.

Bibliotekarien Anneli Goode och teknikern Örjan Petersson från Göteborgs stadsbibliotek berättar om pilotprojektet som genomfördes under hösten 2009 som en del i  projektet "Låna, ladda, lyssna".

Erfarenheterna var goda och idag är det vardag som sprider sig till de flesta bibliotek i landet.Filmen liksom bifogat material kan vara till stöd för andra som vill förverkliga på sina bibliotek.

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon folkbibliotek_direkt.pdf