Medlemsförmåner

Som medlem har du förmåner. Många finns alltid där, men några är tillfälliga.

Du får:

  • Tillgång till ClaroRead Anywhere ordbehandlare och talsyntes.
  • Tidningen Läs & Skriv, både digitalt och på papper.
  • Fritt inträde till Dysleximässan och andra aktiviteter.
  • Möjlighet att delta i medlemsaktiviteter och träffa andra med erfarenheter av läs-, skriv- och räknesvårigheter.
  • Tillgång till råd och stöd via Skrivknuten.
  • Andra medlemsförmåner som rabatter med mera. Läs om alla förmåner.

Ämnen