Engelska och dyslexi på Malmö folkhögskola

150 personer kom till Malmö folkhögskola när Susanne af Sanderberg föreläste om engelska för elever med dyslexi.

Susanne af Sanderberg har skrivit en uppsats om betydelsen av undervisning i engelska för elever med dyslexi. Hon föreläste bland annat om vilka konsekvenser de nya antagningsreglerna till högskolan kan få för elever med dyslexi. Många har under skoltiden befriats från engelskan och med de nya reglerna har de inte längre grundläggande behörighet. Hon berättade också om vikten av tidiga insatser, anpassad undervisning  och alternativa verktyg när barnen ska lära sig engelska.

Föreläsningen arrangerades den 28 april 2011 av Dyslexiförbundet FMLS i Malmö, Svenska Dyslexiföreningen, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, Attention, SKED och Malmö folkhögskola.

Ämnen: