Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter i en digital värld

Författare Torbjörn Lundgren och Karin Ohlis

Barn som i tidiga år definierats av skolan som elever med läs- och skrivsvårigheter, omdefinieras redan efter ett par år som elever med emotionella och sociala problem. Så har det tyvärr varit sedan 1940-talet. Författarna till denna bok menar att med dagens tekniska och pedagogiska möjligheter går det att ändra på detta och därmed skapa en bättre skola för alla.

79 sidor
Dyslexiförbundet FMLS 2013