Eva intervjuas om datorhjälpmedel

Intevju med Eva om hennes dyslexi och hur hon använder sig av datorhjälpmedel till exempel talsyntesen Vital. 

Ämnen: