Ett samtal med Martin Ingvar, som kan göra en förändring.

Tänk att en liten förändring, i synen på utbildning, kan göra en stor förbättring för många elever.

Tänk om alla som har möjligheten till att fatta beslut som rör våra barns utbildning förstod att vi alla lär oss saker på olika sätt.

Eftersom skolans pedagogik inte fungerar lika för alla, speciellt för barn med läs och skrivvårigheter. Så borde det inte vara så

svårt att göra så att fler kan tillgodogöra sig utbildningen på ett lättare sätt, vi lever i 2000-talet och vi har så många möjligheter

att ge barnen en lättare start i livet.

Denna korta film visar på möjligheterna.

Ämnen: